21/02/2022

Lov na vještice

Krvni trag crkve 7. dio Čitav užasni opseg – krvnog traga Crkve u obrađen je u 14 tematskih videozapisa: DIE BLUTSPUR DER KIRCHE. Na YouTube kanalu “Edi Maurer” prenose se niki od njih na u više jezika – Na hrvatskom je pod naslovom: Lov na vještice u kojem se odgovara na pitanje: Tko je bio duhovni inspirator lova na vještice? Kršćansko vjerovanje? Nikako, jer Isusovo učenje iz Nazareta upravo je suprotno, a glasi: Ljubi bližnjeg svog kao samoga sebe. Kako je onda moguće da su ljudi bili progonjeni, mučeni i brutalno ubijani u Njegovo ime? U posljednjoj knjizi Biblije, u Ivanovom Otkrivenju, nailazimo na jedan simboličan opis događaja koji nam omogućuje pojavu predosjećaja o podrijetlu takozvanog zla u svijetu.

Ostali video zapisi na njemačkom jeziku:

1) Za vrijeme pokrštavanja “pogana” na katolicizam u 9.-12 stoljeće bilo je na desetke tisuća ljudi poubijano po nalogu Katoličke crkve.

2) Orgije ubijanja križara (online) 11.-13. Prema procjenama, katolički križarski ratovi uzrokovali su smrt čak oko 22 milijuna ljudi.

3) 30-godišnji rat – između katolika i luterana i masakr u Magdeburgu 1631. Preko 6 000 000 mrtvih od rata, bolesti i gladi

4) Ropstvo – Crni holokaust (online) između 1440. i 1870. procjenjuje da je ubijeno do 150 milijuna ljudi.

5) Progon kršćanskih zajednica 1. dio (online) i 2. dio (online) Stotine tisuća ubijenih, progonjenih i istrijebljenih prakršćana, Markionita, Montanista, Manihejaca, Arijana, palika, Bogumila, Katara, braće i sestara slobodnog duha, Waldejčana, Husita, Baptista i još mnogo drugih.

6) Inkvizicija 13-18 stoljeće: Prema procjenama, katolička inkvizicija prouzročila je smrt do 10 milijuna ljudi.

7) Lov na vještice 13.-18 stoljeće (online) Ubijanje iz prezira prema ženama u crkvama procjenjuje se na milijune žrtava.

8) Prvi masakr domorodaca (online) 2. dio genocid nad Indijancima za koji je Papa dao legitimitet – deseci milijuna žrtava (online).

9) Crkveni antisemitizam pripremio je put nacističkom progonu Židova.

10) Genocid u Hrvatskoj – Ubojstvo na stotine tisuća ljudi s blagoslovom Crkve. Jasenovac – Hrvatski Auschwitz, Vatikan i Papa blagoslivljao ratne zločince.

11) Zlostavljanje djece od strane svećenika (online) Seksualni zločini nad djecom od strane svećenika širom svijeta stotine tisuća, možda i milijuni, žrtava.

12) Masakr nad životinjama (online) Crkva negira duše životinja svake godine u svijetu se ubije 150 milijardi životinja.

Similar Videos