Добредојдовте!

Овие видеа се мој производ и се на моја одговорност. Јас сум слободен христијанин и се ориентирам пред сè на апокрифни и пророчки списи кои не биле провлечени низ свештеничката игла.


Целта на овие видеа е да се подигне свеста за нашите собраќа – животните – и да ги видиме како Божји суштества со душа кои треба да ги почитуваме, а не да ги убиваме.


Друга цел е да се рехабилитира името на Христос и на Бог со појаснување дека злосторствата извршувани во името на Бога (видете го видео серијалот „Крвавата трага на Црковата“) немаат никаква врска со Бог или со Христос – напротив.


Ги почитувам другите мислења и се надевам дека и мене ќе ми се даде поинаков поглед на работите. На крајот на краиштата, секој треба сам да одлучи дали содржината на видеата е соодветна за него или не.
Би сакал да им се заблагодарам на сите кои сакаат да ја поддржат изработката на овие видеа: Бидејќи веќе некое време немам приходи и зависам од мала пензија, повеќе не можам сам да ја финансирам продукцијата на видеата. Затоа, по совет на некои гледачи, поставив сметка за донации. Примените донации редовно се објавуваат со иницијалите на донаторите на каналот на YouTube: Edi Maurer („Community“), за секој да има отворен увид и преглед на финансиската поддршка. Погледнете го и делот „Донации“.

New Videos