19/12/2023

Апокалипса според Јован – Која е вавилонската блудница?

Многу современици го толкуваат „Тајното откровение на Јован“, последното поглавје од Библијата, како колапс на нашата сегашна цивилизација. Голема улога игра „Вавилонската блудница“, која е опиена со „крвта на светците“ и „крвта на сведоците на Исус“. Таа е облечена во виолетова и црвена боја и во раката држи златна чаша исполнета со гнасната нечистотија на нејзиниот блуд. Лутер не криеше кого гледа како блудница на Вавилон: тоа беше „вистинскиот опис на римската антихристијанска папистичка црква“. Тој понатаму забележал дека ова е „мајката на блудот и на сите гадости на земјата“. Дали е во право? Која е блудницата од Вавилон? ДВД достапно преку brennglas.com

Similar Videos