20/02/2022

Život među lisicama

Günther Schumann oduvijek je vidio fascinaciju u prirodi i životinjskom svijetu. To ga je dovelo i do strastvenog foto grafiranja prirode. Na povratku s jednog izleta fotografiranja upoznao je jednu mladu lisicu. Dao joj je ime Feline. Korak po korak, stekao je njeno poverenje a ona je izgubila svaku bojazan prema njemu. Pratio je lisičju damu Feline više od 11 godina, a sada već višestruka mama lisica integrirala ga je u svoju lisičinu obitelj. Koliko je Günther Schuhmann bio primljen u obitelj lisica ukazuje činjenica da su i novi partneri mlade lisice izgubili prema njemu svaku bojazan. Günther Schumann dobio je uvid u porodični život lisica kao nitko prije njega.

Similar Videos