19/12/2023

Живот меѓу лисиците

Гинтер Шуман секогаш се фасцинирал од природниот и животинскиот свет. Ова доведе до страст за фотографирање на природата. На враќање од една фотографска екскурзија, тој сретнува млада лисица. Ја нарече Фелин. Малку по малку тој ја стекнуваше нејзината доверба и таа го изгуби секој страв од него. Тој ја придружуваше лисицата Фелин повеќе од 11 години, а сега повеќекратната мајка лисица дури го интегрираше во своето семејство на лисици. Степенот до кој Гинтер Шуман бил прифатен во заедницата на семејството лисици се гледа и од фактот што новите партнери на младите лисици воопшто не се плашеле од него. Гинтер Шуман стекнал увид во семејниот живот на лисиците како ниедна друга личност пред него.

ДВД достапно на: http://www.brenglas.com