Крвавата трага на црквата

Римокатоличката инквизиција

Целиот ужасен обем на тоа КРВНА ПАТЕКА НА ЦРКВАТА во 14 видеа со теми. 0) Вовед – Кој или што е зло? (избришано од YouTube) ———————— 1) Католицирање на „Незнабошците“ (Во моментов во мирување) 9-ти до 12-ти век. Десетици илјади смртни случаи од рацете на Католичката црква. ———————— 2) Убиствените...

More